Novi crni pojasi u klubu!

Novi crni pojasi u klubu!

U nedelju 20. siječnja održalo se polaganje za crne pojase pod organizacijom Hrvatskog taekwondo saveza.

Na polaganju je nastupilo 8 članova tkd kluba Medvedgrad:

? Iman Opardija – 1. POOM

? Lena Dinković – 2. POOM

? Ian Legros – 1. DAN

? Jan Weltinger – 1. DAN

? Iris Dinković – 2. DAN

? Timon Čale – 2. DAN

? Mirta Jaić – 2. DAN

? Nika Klepac – 2. DAN

Svi kandidati kluba su uspješno položili za majstorsko zvanje crnog taekwondo pojasa. Posebno smo ponosni na naše mlade članove koji su nakon položenog prvog pojasa imali želju nastaviti polagati za viša zvanja!