Polaganje za crne pojase

Polaganje za crne pojase

U subotu 29. siječnja u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza održalo se polaganje za majstorska taekwondo zvanja – crne pojase.

Iz našeg kluba na ispitu su prisustvovali kandidati:

  • Dora Meštrović – crni pojas 1. POOM
  • Patrik Visinski – crni pojas 2. POOM
  • Lena Dinković – crni pojas 3. DAN

Medvjedi su uspješno odradili polaganja i možemo biti posnosni na njih!