Polaganje za učeničke pojase

Polaganje za učeničke pojase

U subotu 17.2.2018 u klupskim prostorijama održalo se polaganje za učeničke pojase.

Na polaganju je pristupilo do sada najmanje kandidata, ukupno 25 polagača iz dobni skupina školaraca, mlađih kadeta, kadeta i rekreativaca. Ostatak članova se priprema na natjecanje te će svoje više pojaseve potvrditi krajem godine.

Od 25 kandidata svi su pokazali zadovoljavajuću razinu znanja te su uspješno položili za viša zvanja!

Čestitke svima!

Slike sa polaganja možete vidjeti na našoj facebook stranici –> https://www.facebook.com/TkdMedvedgrad/